Nieuws

PV-panelen

Zon- en lichtwering in één functie = energie besparend en comfort verhogend

De zon is een onuitputtelijke energiebron, maar kan daarnaast ook hinderlijk zijn t.a.v. licht en warmte.
De oplossing is simpel:
- zonnepaneel als energieopwekker en tegelijkertijd zonwering in de zomer
- zonnepaneel als energieopwekker en lichtwering in de winter

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Stroom uit zonlicht is duurzaam, omdat bij de productie geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen.
Energiebesparing door beperking van de koelkast in de zomer en minder energieverbruik voor verwarming in de winter door optimaal gebruik van licht- en warmteregeling.

 

DUURZAAMHEID IN OPTIMA FORMA.